รักนะซุปซุป เปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยนะเธอ บทบาทของ "เข้ม หัสวีร์" และ "สมาย ซัซนี" ใน "รักนะ ซุปซุป"