รักนะ ซุปซุป | รอบปฐมทัศน์ รอบปฐมทัศน์ รอบสื่อมวลชน 29 กรกฎาคม